Search

Oděvnictví

Proč studovat u nás?

Uplatnění absolventa

 • Konstruktér, modelář, technolog
 • Oděvní a textilní designér
 • Obsluha CAD programu
 • Kontrolor kvality výroby
 • Manažer prodeje oděvních a interiérových výrobků
 • Řízení výroby oděvů
 • Módní poradenství
 • Návrhář interiérů

Absolvent umí

 • navrhnout a konstruovat oděvy včetně jejich modelových úprav
 • zvolit vhodný oděvní materiál a technologický postup při výrobě konkrétního oděvního výrobku
 • posoudit vlastnosti materiálů a určovat spotřebu materiálu
 • ovládat různé druhy šicích strojů a jejich údržbu
 • kontrolovat kvalitu provedené práce
 • navrhnout design interiéru, zhotovit interiérové doplňky
 • využívat grafické programy v profesní činnosti
 • ovládat ekonomické činnosti související s podnikáním

Certifikace

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Studijní obor
Kód oboru:
31-43-M/01
Kontaktní osoba:
Veronika Křížová

Tel. kontakt:
739 251 860

Zakončení vzdělání:
Maturitní zkouška

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content