Search

Praktické vyučování

Odborný výcvik žáků oborů Kadeřník a Kosmetické služby probíhá ve vybavených prostorách obou školních budov. Na odborné přípravě žáků se podílejí zkušení učitelé odborné výchovy (UOV).

Odborný výcvik žáků 1. – 2. ročníků oboru Kadeřník probíhá na pracovišti Křimická 3. Žáci mají odborný výcvik každý druhý týden (1 týden škola, 1 týden OV). Žáci 3. ročníků oboru Kadeřník absolvují odborný výcvik v kadeřnickém salonu v budově školy Škroupova 13; žáci mohou po dohodě vykonávat odborný výcvik na smluvních pracovištích soukromých osob.

Žáci oboru Kosmetické služby docházejí na odborný výcvik následovně: v 1. a 4. ročníku 1 den v týdnu, ve 2. a 3. ročníku 2 dny v týdnu. Odborný výcvik probíhá v kosmetické salonu a odborné učebně v budově školy Škroupova 13.

U prvních ročníků začíná praktické vyučování vždy v 7:00 hodin a končí nejpozději v 18:30 hodin; u vyšších ročníků může začínat dříve. Žáci v rámci odborného výcviku vykonávají ranní i odpolední směnu.

Pokud někteří žáci z důvodu nevyhovujících spojů se nedostaví na pracoviště včas, lze v odůvodněných případech upravit pracovní dobu tak, aby žáci mohli pracovní směnu absolvovat. U UOV je k dispozici formulář Žádosti o změnu pracovní doby, kterou žáci vyplněnou a podepsanou zákonnými zástupci neprodleně odevzdají k posouzení ZŘŠ.

Obor Kosmetické služby

ISŠŽ Škroupova 13 – žáci 1. – 4. ročníků (kosmetický salon a kosmetická odborná učebna)

Obor Kadeřník

ISŠŽ Křimická 3 – žáci 1. a 2. ročníků (kadeřnický salon)

ISŠŽ Škroupova 13 – žáci 3. ročníků (kadeřnický salon)

Pokyny k odborné praxi ke stažení ZDE

 

Harmonogram odborné praxe ve školním roce 2023/2024

Oděvní obory:

termín

třída

vyučující

program

18. 9. – 22. 9. 2023

4MO n

Buf

škola (kolekce Jihlava)

18. 9. – 22. 9. 2023

4MO o

Žit

škola (kolekce Jihlava)

19. 10. – 25. 10. 2023

2MO n

Buf

škola (Jihlava sportovní, klobouky)

19. 10. – 25. 10. 2023

2MO o

Zend

škola (projekt – oděvní doplňky do ID)

26. 2. – 1. 3. 2024

3MO n

Buf

škola (klauzurní práce)

26. 2. – 1. 3. 2024

3MO o

Zend

škola (společná kolekce)

13. 5. – 24. 5. 2024

1MO n

Buf

škola (sportovní) + sukně

13. 5. – 24. 5. 2024

1MO o

Zend

škola (Jihlava – doplňky) + sukně

13. 5. – 24. 5. 2024

2 MO o

 

mimo školu

20. 5. – 24. 5. 2024

2 MO n

 

mimo školu

13. 5. – 17. 5. 2024

3 MO o

 

mimo školu

13. 5. – 17. 5. 2024

2MO n, 3MO n

Hoř, Bart

Malířský kurz

Ekonomické obory a kosmetické služby:

termín

třída

vyučující

program

30.10. – 10.11. 2023

1PA

Mgr. Z. Lukešová

PRAXE MIMO ŠKOLU

13.11. – 25. 11. 2023

2EA

Mgr. S. Šatrová

PRAXE MIMO ŠKOLU

27. 11. – 8. 12. 2023

2EB

Mgr. L. Staňková

PRAXE MIMO ŠKOLU

22. 1. – 1. 2. 2024

1PB

Mgr. K. Laketičová

PRAXE MIMO ŠKOLU

26. 2. – 8. 3. 2024

3E

Ing. L. Benešová

PRAXE MIMO ŠKOLU

27. 5. – 7. 6. 2024

2KO

Mgr. H. Vastlová

ŠKOLA

10. 6. – 21. 6. 2024

3KO

Mgr. I. Boltíková

ŠKOLA

Pokyny k odborné praxi ke stažení ZDE

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content