Praktické vyučování

Odborný výcvik žáků oborů Kadeřník a Kosmetické služby probíhá ve vybavených prostorách obou školních budov. Na odborné přípravě žáků se podílejí zkušení učitelé odborné výchovy (UOV).

Odborný výcvik žáků 1. – 2. ročníků oboru Kadeřník probíhá na pracovišti Křimická 3. Žáci mají odborný výcvik každý druhý týden (1 týden škola, 1 týden OV). Žáci 3. ročníků oboru Kadeřník absolvují odborný výcvik v kadeřnickém salonu v budově školy Škroupova 13; žáci mohou po dohodě vykonávat odborný výcvik na smluvních pracovištích soukromých osob.

Žáci oboru Kosmetické služby docházejí na odborný výcvik následovně: v 1. a 4. ročníku 1 den v týdnu, ve 2. a 3. ročníku 2 dny v týdnu. Odborný výcvik probíhá v kosmetické salonu a odborné učebně v budově školy Škroupova 13.

U prvních ročníků začíná praktické vyučování vždy v 7:00 hodin a končí nejpozději v 18:30 hodin; u vyšších ročníků může začínat dříve. Žáci v rámci odborného výcviku vykonávají ranní i odpolední směnu.

Pokud někteří žáci z důvodu nevyhovujících spojů se nedostaví na pracoviště včas, lze v odůvodněných případech upravit pracovní dobu tak, aby žáci mohli pracovní směnu absolvovat. U UOV je k dispozici formulář Žádosti o změnu pracovní doby, kterou žáci vyplněnou a podepsanou zákonnými zástupci neprodleně odevzdají k posouzení ZŘŠ.

Obor Kosmetické služby

ISŠŽ Škroupova 13 žáci 1. – 4. ročníků (kosmetický salon a kosmetická odborná učebna)

Obor Kadeřník

ISŠŽ Křimická 3 žáci 1. a 2. ročníků (kadeřnický salon)

ISŠŽ Škroupova 13 žáci 3. ročníků (kadeřnický salon)

Seznam aktuálních smluvních pracovišť pro obor Kadeřník

PPV  majitel

Telefon, adresa

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Kadeřnictví Monika

Monika Mrázová

Tel. 777 803 377

Dolní Předměstí 158

347 01 Tachov

monci.dohani@seznam.cz

  

Michaela Trhlíková 3KB

Kadeřnictví

Martina Kunzová

Tel. 736 684 288

K. H. Borovského 113

347 01 Tachov

martinakunzova@seznam.cz

  

Adéla Miňová 3KA

 

Harmonogram řízené odborné praxe ve školním roce 2022/2023

Oděvní obory:

termín

třída

vyučující

program

19. 9. – 23. 9. 2022

4MO n

Buf,

škola (kolekce Jihlava)

19. 9. – 23. 9. 2022

4MO o

Žit

škola (kolekce Jihlava)

17. 10. – 21. 10. 2022

2MO n

Buf

škola (Jihlava sportovní)

17. 10. – 21. 10. 2022

2MO o

Bart

škola (projekt – oděvní doplňky do ID)

21.2.2022 – 25.2.2023

3MO n

Buf

škola (klauzurní práce)

21.2.2022 – 25.2.2023

3MO o

Žit

škola (společná kolekce)

15. 5. – 26. 5. 2023

1MO n

Buf

škola (sportovní) + sukně

15. 5. – 26. 5. 2023

1MO o

Bart

škola (Jihlava – doplňky) + sukně

15. 5. – 26. 5. 2023

2 MO o

 

mimo školu

15. 5. – 19. 5. 2023

2 MO n

 

mimo školu

22. 5. – 26. 5. 2023

3 MO o

 

mimo školu

22. 5. – 26. 5. 2023

2MO n, 3MO n

Hoř, Žit

Malířský kurz

Ekonomické obory a kosmetické služby:

termín

třída

vyučující

program

31.10. – 11.11. 2022

1PA

Ing. Bc. R.Lendelová

PRAXE MIMO ŠKOLU

21.11. – 2.12. 2022

2E

Ing. L. Benešová

PRAXE MIMO ŠKOLU

23.1. – 2.2. 2023

1PB

Mgr. J. Hřebenářová

PRAXE MIMO ŠKOLU

27.2. – 10.3. 2023

3E

Ing. M. Kabátová

PRAXE MIMO ŠKOLU

29.5. – 9.6. 2023

2KO

Mgr. I. Boltíková

ŠKOLA

12. – 23.6. 2023

3KO

Mgr. D. Šrubařová

ŠKOLA

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content