Praktické vyučování

Odborná praxe žáků pro obory Kadeřník a Kosmetické služby probíhá ve vybavených prostorách obou školních budov. Na odborné přípravě žáků se podílejí zkušení učitelé odborné výchovy (UOV), kteří jim předávají své bohaté odborné znalosti a dovednosti. UOV si průběžně doplňují nejnovější poznatky a informace ve svých oborech na odborných školeních a studiem odborných materiálů.

Praxe oboru Kadeřník pro 1. a 2. ročníky probíhá na odborném pracovišti Křimická 3. Žáci mají praxi ve čtrnáctidenním cyklu (1 týden škola, 1 týden praxe). Žáci 3. ročníků oboru Kadeřník absolvují praxi v kadeřnickém salonu v budově školy Škroupova 13. krom toho mohou žáci po dohodě vykonávat praxi na smluvních pracovištích soukromých osob v Plzni i mimo ni.

Žákyně oboru Kosmetické služby docházejí na praxi odlišně; v 1. a 4. ročníku mají pouze 1 den v týdnu, ve 2. a 3. ročníku pak 2 dny týdně. Praxe probíhá v kosmetické salonu a odborné učebně v budově školy Škroupova 13.

U prvních ročníků začíná praxe vždy v 7:00 hodin a končí nejpozději v 18:30 hodin; u vyšších ročníků může začínat dříve. Praxe se střídá zpravidla ve směnách – ranní a odpolední. U oboru Kadeřník se v pololetí směny obrátí.

Pokud mají někteří dojíždějící žáci problém dostat se včas na směnu z důvodů nevyhovujících spojů, lze v odůvodněných případech upravit pracovní dobu tak, aby žáci mohli pracovní směnu absolvovat. U UOV je k dispozici formulář Žádosti o změnu pracovní doby, kterou žáci vyplněnou, podepsanou zákonnými zástupci neprodleně odevzdají k posouzení. Pro tyto žáky funguje denní směna, která začíná v 8,00 hodin

Obor Kosmetické služby

ISŠŽ Škroupova 13 žáci 1. – 4. ročníků (kosmetický salon a kosmetická odborná učebna)

Obor Kadeřník

ISŠŽ Křimická 3 žáci 1. a 2. ročníků (kadeřnický salon)

ISŠŽ Škroupova 13 žáci 3. ročníků (kadeřnický salon)

Seznam aktuálních smluvních pracovišť pro obor Kadeřník

PPV  majitel

Telefon, adresa

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Kadeřnictví Monika

Monika Mrázová

Tel. 777 803 377

Dolní Předměstí 158

347 01 Tachov

monci.dohani@seznam.cz

  

Michaela Trhlíková 3KB

 

Kadeřnictví

Martina Kunzová

Tel. 736 684 288

K. H. Borovského 113

347 01 Tachov

martinakunzova@seznam.cz

  

Adéla Miňová 3KA

Harmonogram řízené odborné praxe ve školním roce 2021/2022

Oděvní obory:

termín

třída

vyučující

program

19. 9. – 23. 9. 2022

4MO n

Buf,

škola (kolekce Jihlava)

19. 9. – 23. 9. 2022

4MO o

Žit

škola (kolekce Jihlava)

17. 10. – 21. 10. 2022

2MO n

Buf

škola (Jihlava sportovní)

17. 10. – 21. 10. 2022

2MO o

Bart

škola (projekt – oděvní doplňky do ID)

21.2.2022 – 25.2.2023

3MO n

Buf

škola (klauzurní práce)

21.2.2022 – 25.2.2023

3MO o

Žit

škola (společná kolekce)

15. 5. – 26. 5. 2023

1MO n

Buf

škola (sportovní) + sukně

15. 5. – 26. 5. 2023

1MO o

Bart

škola (Jihlava – doplňky) + sukně

15. 5. – 26. 5. 2023

2 MO o

 

mimo školu

15. 5. – 19. 5. 2023

2 MO n

 

mimo školu

22. 5. – 26. 5. 2023

3 MO o

 

mimo školu

22. 5. – 26. 5. 2023

2MO n, 3MO n

Hoř, Žit

Malířský kurz

Ekonomické obory a kosmetické služby:

termín

třída

vyučující

program

31.10. – 11.11. 2022

1PA

Ing. Bc. R.Lendelová

PRAXE MIMO ŠKOLU

21.11. – 2.12. 2022

2E

Ing. L. Benešová

PRAXE MIMO ŠKOLU

23.1. – 2.2. 2023

1PB

Mgr. J. Hřebenářová

PRAXE MIMO ŠKOLU

27.2. – 10.3. 2023

3E

Ing. M. Kabátová

PRAXE MIMO ŠKOLU

29.5. – 9.6. 2023

2KO

Mgr. I. Boltíková

ŠKOLA

12. – 23.6. 2023

3KO

Mgr. D. Šrubařová

ŠKOLA

Skip to content