Search

Zkušební komise

Zkušební komise má stále členy a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a třídní učitel zkoušených žáků. Dalšími členy jsou učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů a odborník z praxe.
Místopředsedu a další členy zkušební komise jmenuje ředitel školy do 15. března příslušného školního roku.

Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky se žákům oznámí nejpozději týden před zahájením ústní zkoušky. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.

Komise 3KA

Komise 3KB

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content