Search

Ekonomika a podnikání – Bankovnictví a pojišťovnictví

Ekonomika podnikání

Proč studovat u nás

Uplatnění absolventa

 • Ekonom
 • Finanční referent
 • Obchodní zástupce
 • Finanční účetní
 • Referent v bance, pojišťovně i státní správě

Absolvent umí

 • vést podnikovou administrativu a vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě
 • uplatňovat obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery
 • efektivně hospodařit s finančními prostředky
 • orientovat se na finančním trhu, v činnosti bank a v obchodování s cennými papíry
 • provádět platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem
 • sestavovat kalkulace výrobků a služeb a znát principy tvorby cen
 • orientovat se v daňovém systému a umět vypočítat daňovou povinnost
 • sestavovat platební kalendář, účtovat pohledávky, závazky, náklady, výnosy
 • vést obchodní jednání a připravovat podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje služeb
 • organizovat průzkum trhu a vyhodnocovat výsledky

Certifikace

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Učební plán

PředmětyI.ročníkII.ročníkIII.ročníkIV.ročník
Český jazyk a literatura****
1. cizí jazyk****
2. cizí jazyk****
Dějepis*   
Občanská výchova  **
ZPV*   
Matematika****
Tělesná výchova****
Informatika****
Ekonomika****
Marketing a management *  
Účetnictví ***
Právo****
Obchodní korespondence*** 
Psychologie a sociologie*   
Bankovnictví a pojišťovnictví  **
Finanční a pojistné výpočty   *
Mezinárodní finance a finanční trhy   *
Učební praxe ***
Studijní obor
Kód oboru:
63-41-M/01
Kontaktní osoba:
Veronika Křížová

Tel. kontakt:
739 251 860

Zakončení vzdělání:
Maturitní zkouška

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content