Aktuální informace

Všem uchazečům konajícím jednotné přijímací zkoušky byla dne 20. 3. 2023 odeslána na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu pozvánka k JPZ. Pozvánka obsahuje evidenční číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení.

Všem uchazečům, kteří se hlásí na obor 69-51-H/01 Kadeřník, byl v období od 17. 3. 2023 do 21. 3. 2023 odeslán poštou a na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu dopis obsahující evidenční číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení.OTEVŘENÉ OBORY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Ředitelka školy stanovila na základě § 60, odst. 2, písm. b), zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – denní forma

Kód oboruNázev oboruPočet žáků
63-41-M/01Ekonomika a podnikání – Asistent v právní a podnikové sféře30
63-41-M/01Ekonomika a podnikání – Bankovnictví a pojišťovnictví30
82-41-M/07Modelářství a návrhářství oděvů15
31-43-M/01Oděvnictví – Oděvní a interiérový design15
69-41-L/01Kosmetické služby30

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM – denní forma

Kód oboruNázev oboruPočet žáků
69-51-H/01Kadeřník90

OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – denní forma nástavbového studia

Kód oboruNázev oboruPočet žáků
64-41-L/51Podnikání (denní)60

OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – dálková forma nástavbového studia

Kód oboruNázev oboruPočet žáků
64-41-L/51Podnikání (dálkové)30

Pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání je možno podat pouze 2 přihlášky. V dalších kolech již není počet přihlášek omezen. Přihlášky se podávají pro 1. kolo nejpozději do 1. března 2023. Pro umělecké obory do 30. listopadu 2022.

Jednotná přijímací zkouška – se koná na všechny maturitní obory (mimo uměleckých oborů) v termínech 13. dubna 2023 a 14. dubna 2023 (náhradní termíny 10. května 2023 a 11. května 2023)

Výsledky přijímacího řízení

Ředitelka ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 zveřejní výsledky po ukončení přijímacího řízení dle platné legislativy bez zbytečného odkladu na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitelka školy zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení na webových stránkách školy a na úřední desce v budově školy dle oborů vzdělání:
Kadeřník – dne 25. dubna 2023. Výsledky budou zveřejněny pod registračními čísly, které sdělíme uchazečům písemně v měsíci březnu. Možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí mají uchazeči a jejich zákonní zástupci dne 24. dubna 2023 od 8 do 10 hodin.

Ekonomika a podnikání, Kosmetické služby, Oděvnictví a Podnikání
– dne 2. května 2023. Výsledky budou zveřejněny pod registračními čísly, které uchazeči obdrží současně s pozvánkou k JPZ. Pozvánka bude uchazečům odeslána na e-mailové adresy uvedené v přihlášce ke studiu. Možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí mají uchazeči a jejich zákonní zástupci dne 2. května 2023 od 8 do 10 hodin.

V případě přijetí

  • zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená
  • do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí) zaslat řediteli SŠ zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10 denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat.


V případě nepřijetí

  • nepřijatým uchazečům odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí,
  • vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí co nejdříve na poště, kde bude uschováno jen 5 pracovních dní. Pokud si uchazeč do této lhůty rozhodnutí nevyzvedne, považuje se za doručené!
  • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné řediteli SŠ podat odvolání proti nepřijetí. Vzor odvolání najdete ZDE


Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru ve škole, na kterou byl přijat. Povinnost se nevztahuje na obory nástavbového studia.

Každý žák 9. třídy základní školy obdrží do 15. března 2023 jeden zápisový lístek na své základní škole.

Pokud uchazeč není žákem základní školy, bude mu (nebo jeho zákonnému zástupci) po ověření totožnosti a vyplnění formuláře (ke stažení na webových stránkách PK), vydán zápisový lístek na Krajském úřadu PK, OŠMS, Škroupova 18, Plzeň (3. patro).

Vzory přihlášek najdete ZDE

Odevzdání přihlášek:

Uchazeč odevzdá přihlášku na tiskopisu předepsaném ministerstvem do denní formy vzdělávání řediteli střední školy:

  • do oboru vzdělání s talentovou zkouškou              do 30. listopadu 2022,
  • do ostatních oborů                                                     do 1. března 2023.


Podávání přihlášek ke studiu:

Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 dle § 60e 561/2004 Sb., školského zákona: 

OborPočet bodů první přijatý uchazečPočet bodů poslední přijatý uchazeč
Ekonomika a podnikání14135
Kosmetické služby12565
Modelářství a návrhářství oděvů17582
Oděvnictví12888
Kadeřník8046
Podnikání denní13216

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content