Aktuální informace

OTEVŘENÉ OBORY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Ředitelka školy stanovila na základě § 60, odst. 2, písm. b), zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – denní forma

Kód oboruNázev oboruPočet žáků
63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

 • Asistent v právní a podnikové sféře
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
60
82-41-M/07

Modelářství a návrhářství oděvů

 • Návrhář
15
31-43-M/01

Oděvnictví

 • Oděvní a interiérový design
15
69-41-L/01Kosmetické služby30

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM – denní forma

Kód oboruNázev oboruPočet žáků
69-51-H/01Kadeřník, kadeřnice60

OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – denní forma nástavbového studia

Kód oboruNázev oboruPočet žáků
64-41-L/51Podnikání (denní)60

OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – dálková forma nástavbového studia

Kód oboruNázev oboruPočet žáků
64-41-L/51Podnikání (dálkové)30

Pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání je možno podat pouze 2 přihlášky. V dalších kolech již není počet přihlášek omezen. Přihlášky se podávají pro 1. kolo nejpozději do 1. března 2022. Pro umělecké obory do 30. listopadu 2021.

Jednotná přijímací zkouška – se koná na všechny maturitní obory (mimo uměleckých oborů) v termínech 12. dubna 2022 a 13. dubna 2022 (náhradní termíny 10. května 2022 a 11. května 2022)

Výsledky přijímacího řízení

Ředitelka ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 zveřejní výsledky po ukončení přijímacího řízení dle platné legislativy bez zbytečného odkladu na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitelka školy zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení na webových stránkách školy a na úřední desce v budově školy dle oborů vzdělání:
Kadeřník – dne 22. 4. 2022. Výsledky budou zveřejněny pod registračními čísly, které sdělíme uchazečům písemně v měsíci březnu. Možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí mají uchazeči a jejich zákonní zástupci dne 22. 4. 2022 od 8 do 10 hodin.
Ekonomika a podnikání, Kosmetické služby, Oděvnictví a Podnikání – dne 29. 4. 2022. Výsledky budou zveřejněny pod registračními čísly, které uchazeči obdrží současně s pozvánkou k JPZ. Pozvánka bude uchazečům odeslána na e-mailové adresy uvedené v přihlášce ke studiu. Možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí mají uchazeči a jejich zákonní zástupci dne 29. 4. 2022 od 8 do 10 hodin.

V případě přijetí

 • zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená
 • do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí) zaslat řediteli SŠ zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat.

V případě nepřijetí

 • nepřijatým uchazečům odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí,
 • vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí co nejdříve na poště, kde bude uschováno jen 5 pracovních dní. Pokud si uchazeč do této lhůty rozhodnutí nevyzvedne, považuje se za doručené!
 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné řediteli SŠ podat odvolání proti nepřijetí.

 

Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru ve škole, na kterou byl přijat. Povinnost se nevztahuje na obory nástavbového studia.

Každý žák 9. třídy základní školy obdrží do 15. března 2022 jeden zápisový lístek na své základní škole.

Pokud uchazeč není žákem základní školy, bude mu (nebo jeho zákonnému zástupci) po ověření totožnosti a vyplnění formuláře (ke stažení na webových stránkách PK), vydán zápisový lístek na Krajském úřadu PK, OŠMS, Škroupova 18, Plzeň (3. patro).

Vzory přihlášek najdete ZDE

Odevzdání přihlášek

Uchazeč odevzdá přihlášku na tiskopisu předepsaném ministerstvem do denní formy vzdělávání řediteli střední školy:

 • do oboru vzdělání s talentovou zkouškou              do 30. listopadu 2021,
 • do ostatních oborů                                                     do 1. března 2022.

Termín pro podání přihlášky ke studiu je prodloužen do 5. 4. 2022 u oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do 8. 4. 2022 u oboru vzdělání Kadeřník pro osoby:

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Více informací v českém i ukrajinském jazyce naleznete v letáku.

Podávání přihlášek ke studiu

Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy.

Skip to content