Maturitní zkoušky

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce „Přihlášku k maturitní zkoušce“ řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období 2023 a do 26. června 2023 pro podzimní zkušební období 2023. Přihlášku naleznete ZDE

Obecné informace o maturitní zkoušce a informace ke společné části MZ 2023 naleznete na stránkách nové maturity (https://maturita.cermat.cz/).

Informace pro absolventy:

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na europass.cz. Dodatek je platný pouze s originálem absolventského vysvědčení a musí korespondovat kódem a názvem oboru, formou studia a adresou školy. Dodatky jsou k dispozici ke stažení absolventům z příslušného školního roku. Absolventi z let předchozích si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass

Zkušební komise

Složení zkušebních komisí naleznete ZDE Jmenování vedoucího práce naleznete ZDE Jmenování oponentů práce naleznete ZDE

Read More →

Předměty

Nabídka zkoušek PČ MZ2223 a další informace ke konání zkoušek PČ MZ2223 Seznam povolených pomůcek pro profilovou část maturitní zkoušky naleznete ZDE Témata pro profilovou část MZ …

Read More →

Harmonogram

2PA 2PB 4E 4KO 4MO Písemná zkouška z ČJL Písemná zkouška z CJ Praktická zkouška z IOA Praktická zkouška z OV Praktická zkouška z Účetnictví

Read More →

Termíny

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2023 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince …

Read More →

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content