Search

Pedagogičtí pracovníci

Kontakty na pedagogické pracovníky
Jméno Třídní třídy Kabinet Telefon E-mail
Bc. Eva AUSBERGER Křimická 3, 1. patro 377 381 637 eausberger@issziv.cz
MgA. Lucie BARTOŠOVÁ 2MO Škroupova 13, 1. patro č. 41 377 256 248 lbartosova@issziv.cz
Ing. Lenka BENEŠOVÁ 3E Škroupova 13, 3. patro č. 62 377 256 242 lbenesova@issziv.cz
Bc. Magdalena BERGER Škroupova 13, přízemí kadeřnictví 377 256 246 mberger@issziv.cz
Mgr. Bc. Luboš BEŠŤÁK 3D Škroupova 13, 1. patro, č. 36 377 256 213 lbestak@issziv.cz
Mgr. Inna BOLTÍKOVÁ 3KO Škroupova 13, 3. mezipatro č. 60 377 256 244 iboltikova@issziv.cz
Bc. Jana BUFKOVÁ Křimická 3, přízemí 773 799 609 jbufkova@issziv.cz
Mgr. Dagmar BYSTŘICKÁ Škroupova 13, 1. patro, č. 32 377 256 238 dbystricka@issziv.cz
Leona ČERNOKOVÁ DiS. Křimická 3, 1. patro 377 381 637 lcernokova@issziv.cz
Bc. Marcela DRAHONSKÁ 2KA Škroupova 13, 3. patro, č. 68 377 256 231 mdrahonska@issziv.cz
Ing. Iva FOLKOVÁ 1EB Škroupova 13, 1. patro, č. 32 377 256 238 ifolkova@issziv.cz
Mgr. Robert HOŘÍNEK Škroupova 13, 3. patro, č. 72
Křimická 3, 2. patro
377 256 237
773 799 610
rhorinek@issziv.cz
Vojtěch HRUBANT Škroupova 13, 2. patro č. 57A
377 256 236
vhrubant@issziv.cz
Mgr. Jiřina HŘEBENÁŘOVÁ 2PB Škroupova 13, přízemí č. 16D 377 256 227 jhrebenarova@issziv.cz
Mgr. Markéta HUSÁKOVÁ 1KA Škroupova 13, 3. patro, č. 68 377 256 231 mhusakova@issziv.cz
Lucie HUTTROVÁ Škroupova 13, přízemí č. 26 377 256 245 lhuttrova@issziv.cz
Mgr. Jana JAROŠOVÁ Škroupova 13, 1. patro č. 40 377 256 233 jjarosova@issziv.cz
Ing. Markéta KABÁTOVÁ 4E Škroupova 13, 3. patro č. 61 377 256 243 mkabatova@issziv.cz
Ing. arch. Hana KOLÁČKOVÁ Škroupova 13, 1. patro č. 41 377 256 248 hkolackova@issziv.cz
Mgr. Šárka KOLDOVÁ 4MO Škroupova 13, 1. patro č. 4205 377 256 241 skoldova@issziv.cz
Mgr. Janka KOLENOVÁ Škroupova 13, 1. patro č. 40 377 256 233 jkolenova@issziv.cz
Bc. Radka KREJČOVÁ Škroupova 13, 2. patro č. 57A 377 256 236 rkrejcova@issziv.cz
Mgr. Daniela KRIPNEROVÁ 3KA Škroupova 13, přízemí č. 16D 377 256 227 dkripnerova@issziv.cz
Bc. Jitka KŘOVÁKOVÁ Škroupova 13, 1. patro č. 40 377 256 233 jkrovakova@issziv.cz
Bc. Zuzana KUBÁTOVÁ Škroupova 13, přízemí č. 26 377 256 245 zkubatova@issziv.cz
Bc. Petra KUZMOVÁ Křimická 3, 1. patro 377 381 637 pkuzmova@issziv.cz
Mgr. Šárka LAIBLOVÁ Škroupova 13, přízemí č. 26 377 256 245 slaiblova@issziv.cz
Mgr. Kamila LAKETIČOVÁ 1PB Škroupova 13, 3. patro, č. 61 377 256 243 klaketicova@issziv.cz
Ing. Bc. Renata LENDELOVÁ 2PA Škroupova 13, 3. patro, č. 62 377 256 242 rlendelova@issziv.cz
Mgr. Zuzana LOMIČKOVÁ Škroupova 13, 3. patro, č. 72 377 256 239 zlomickova@issziv.cz
Mgr. Tomáš Robert LÖRINCZ Škroupova 13, 1. patro č. 41 377 256 248 tlorincz@issziv.cz
Mgr. Zdeňka LUKEŠOVÁ 1PA Škroupova 13, 1. mezipatro 377 256 230 zlukesova@issziv.cz
Ing. Michal MATĚJKA Škroupova 13, 2. patro č. 57A 377 256 236 mmatejka@issziv.cz
Ing. Markéta MAULEOVÁ Škroupova 13, 2. mezipatro 377 256 235
773 799 611
mmauleova@issziv.cz
Ilona NEUMAIEROVÁ Škroupova 13, přízemí kadeřnictví 377 256 246 ineumaierova@issziv.cz
Bc. Kateřina NOSKOVÁ Škroupova 13, přízemí č. 26 377 256 245 knoskova@issziv.cz
Mgr. Martin PELNÁŘ 3KB Škroupova 13, přízemí č. 16D 377 256 227 mpelnar@issziv.cz
Mgr. Soňa POKRUPOVÁ Škroupova 13, 1. patro č. 34 377 235 389
739 050 983
spokrupova@issziv.cz
Mgr. Pavla POSPÍŠILOVÁ Škroupova 13, 1. patro č. 40 377 256 233 ppospisilova@issziv.cz
Mgr. Michaela PROCHÁZKOVÁ 2KB Škroupova 13, 3. patro č. 72 377 256 239 mprochazkova@issziv.cz
Mgr. Karolína REICHERTOVÁ 1KC Škroupova 13, 3. patro č. 68 377 256 231 kreichertova@issziv.cz
Marcela REJŠKOVÁ Křimická 3, 1. patro 377 381 637 mrejskova@issziv.cz
Ing. Petra SLANCOVÁ Škroupova 13, 3. patro č. 61 377 256 243 pslancova@issziv.cz
Mgr. Ludmila STAŇKOVÁ 2EB Škroupova 13, 1. mezipatro 377 256 230 lstankova@issziv.cz
Ing. Martina STEJSKALOVÁ 1KO Škroupova 13, 1. patro, č. 32 377 256 238 mstejskalova@issziv.cz
Ing. Lenka SUTROVÁ 1MO Škroupova 13, 3. mezipatro č. 60 377 256 244 lsutrova@issziv.cz
Mgr. Silvie ŠATROVÁ 2EA Škroupova 13, 1. patro 377 256 241 ssatrova@issziv.cz
Bc. Pavla ŠIMLOVÁ Křimická 3, 1. patro 377 381 637 psimlova@issziv.cz
Mgr. Andrea ŠIMONOVÁ 1KB Škroupova 13, 1. patro č. 40 377 256 233 asimonova@issziv.cz
Mgr. Eva ŠLEGLOVÁ 1EA Škroupova 13. 3. patro č. 72 377 256 239 esleglova@issziv.cz
Mgr. Daniela ŠRUBAŘOVÁ 4KO Škroupova 13, 3. patro č. 62 377 256 242 dsrubarova@issziv.cz
Mgr. Jana TABOROVÁ Škroupova 13, 1. patro č. 40 377 256 233 jtaborova@issziv.cz
Renáta TOMANOVÁ Křimická 3, 1. patro kadeřnictví 377 381 637 rtomanova@issziv.cz
Eva TREPKOVÁ Křimická 3, 1. patro 377 381 637 etrepkova@issziv.cz
Ing. Martin ÚBL Škroupova 13, 1. patro, č. 32 377 256 238 mubl@issziv.cz
Ing. Eva ÚBLOVÁ Škroupova 13, 3. mezipatro č. 60 377 256 244 eublova@issziv.cz
Bc. Ilona VACÍKOVÁ Škroupova 13, přízemí kadeřnictví 377 256 246 ivacikova@issziv.cz
Mgr. Hana VASTLOVÁ 2KO Škroupova 13, 1. mezipatro 377 256 230 hvastlova@issziv.cz
Mgr. Miloš VINŠ Škroupova 13, 2. patro č. 57A 377 256 236
778 533 580
mvins@issziv.cz
Mgr. Jana VOCCIANTE Škroupova 13, 3. patro, č. 61 377 256 243 jvocciante@issziv.cz
Ing. Lada WALTEROVÁ 3MO Škroupova 13, 1. patro 377 256 241 lwalterova@issziv.cz
Bc. Michaela ZAVŘELOVÁ Škroupova 13, přízemí č. 16D 377 256 227 mzavrelova@issziv.cz
MgA. Alena ZENDEKOVÁ Křimická 3, přízemí 377 381 637 azendekova@issziv.cz
Mgr. Martin ŽÁČEK Škroupova 13, 1. patro č. 4206 377 256 210 mzacek@issziv.cz
MgA. Miroslav ŽITNÍK Škroupova 13, 1. patro č. 41
Křimická 3, 2. patro
377 256 248
773 799 608
mzitnik@issziv.cz

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content