Pokyny pro přijaté

Informace pro přijaté žáky oboru Kadeřník a Kosmetické služby:
Byla schválena novela Zákona o ochraně veřejného zdraví, která ruší povinnost potravinářských průkazů u fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné (provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských služeb…)
NENÍ NUTNÉ SE PRŮKAZEM PROKAZOVAT PŘI NÁSTUPU NA PROVOZY ODBORNÉHO VÝCVIKU!
Znění zákona od 1.7.2023: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20230701

Kadeřník


Ekonomika a podnikání


Oděvní design


Návrhář


Kosmetické služby


Podnikání

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content