Závěrečné zkoušky

Zadávání závěrečné zkoušky proběhne v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a její novely č. 36/2014 Sb. a č. 118/2017 Sb.).

Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí §3 vyhlášky č. 47/2005 Sb. v platném znění.

Hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s §4 vyhlášky č. 47/2005 Sb. v platném znění.

Metodika k realizaci jednotného zadání ve škole je uvedena na webových stránkách www.novazaverecnazkouska.cz.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content