Search

Zásady ochrany osobních údajů

 

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v rámci zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů zejména za účelem vedení školní matriky a dalších agend nutných pro zajištění vzdělávacího procesu. Dále škola zpracovává údaje zaměstnanců v rámci pracovněprávních vztahů, zejména vedení osobního spisu zaměstnance a dalších s tím souvisejících agend. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: bgkgjyh, emailem na adrese skola@issziv.cz nebo poštou na adrese Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13, Škroupova 209/13, 301 00 Plzeň.
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.  

Jmenovaným pověřencem pro školu je Jan Honomichl, tel: 608 595 883 email: issziv@vsouladu.eu, ID DS: 3qbdwge. 

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content