Předměty

Nabídka zkoušek PČ MZ2223 a další informace ke konání zkoušek PČ MZ2223

Seznam povolených pomůcek pro profilovou část maturitní zkoušky naleznete ZDE

Témata pro profilovou část MZ 2223

Způsoby hodnocení profilových zkoušek naleznete ZDE

Český jazyk a literatura

  • Seznam literárních děl k MZ 2223 naleznete ZDE
  • Formulář pro zaznamenání vlastního seznamu 20 literárních děl k MZ naleznete ZDE


Praktická zkouška z účetnictví

Zkoušky konané formou praktické zkoušky a obhajoby maturitní práce před zkušební komisí:

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content