Search

Předměty

Nabídka zkoušek PČ MZ 2024 a další informace ke konání zkoušek PČ MZ 2024

Seznam povolených pomůcek pro profilovou část maturitní zkoušky naleznete ZDE

Harmonogram a rozpis MZ podzim 2024 naleznete ZDE

Harmonogram a rozpis MZ jaro 2024 naleznete ZDE

Témata pro profilovou část MZ 2024:

Návrh způsobu hodnocení profilových zkoušek:

  • Cizí jazyk PP – ZDE
  • Český jazyk PP – ZDE
  • Ústní zkoušky – ZDE

Český jazyk a literatura

  • Seznam literárních děl a formulář k MZ 2024 naleznete ZDE 


Upozornění!!!
K vyplnění tohoto formuláře je potřeba použít Excel 2021 nebo novější, Excel 365 nebo Excel online.
Případně Tabulky Google, Excel používá moderní funkci, která ve starších verzích není dostupná. V případě, že nemůžete formulář vyplnit doma,
využijte počítače v učebnách Informatiky. !!!


Formou praktické zkoušky a obhajoby maturitní práce před zkušební komisí:

  • Interiérová tvorba – ZDE
  • Navrhování – ZDE
  • Praktická zkouška z interiérového a oděvního ateliéru – ZDE
  • Praktická zkouška z odborného výcviku – ZDE
  • Praktická zkouška z účetnictví – ZDE

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content