Search

Kadeřník

Uplatnění absolventa

 • Kadeřník
 • Stylista
 • Lektor
 • Poradenství
 • Obchodní zástupce kadeřnických produktů a pomůcek

Absolvent umí

 • navrhnout vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky zákazníka, zdravotně hygienickými předpisy, technologickými postupy, estetickými zásadami a módními trendy
 • doporučit vhodné vlasové přípravky podle jejich vlastností a možností použití
 • poskytnout různé druhy masáží vlasové pokožky a provádí povrchovou a hloubkovou regeneraci vlasů
 • upravit vlasy stříháním
 • tvarovat vlasy (vodová nebo trvalá ondulace)
 • odbarvit, melírovat, tónovat a barvit vlasy
 • upravit vousy, knír a plnovous
 • poskytnout poradenskou službu
 • diagnostikovat stav vlasové pokožky s pomocí počítačového programu

Certifikace

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Každý absolvent naší školy obdrží Europass – dodatek k osvědčení (E-DO) v anglickém nebo německém jazyce. E-DO je doklad připojený k výučnímu listu. Má usnadnit pochopení významu osvědčení v cizí zemi. Vztahuje se na odbornou kvalifikaci a tím zlepšuje profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.

Učební plán

Název předmětuI. ročníkII. ročníkIII. ročník
Český jazyk a literatura***
Anglický jazyk (Německý jazyk)***
Občanská výchova***
Základy přírodních věd***
Matematika***
Tělesná výchova***
Informatika***
Ekonomika **
Technologie***
Materiály ***
Zdravověda***
Výtvarná výchova***
Psychologie a společenská výchova **
Odborný výcvik***
Studijní obor
Kód oboru:
69-51-H/01
Kontaktní osoba:
Veronika Křížová

Tel. kontakt:
739 251 860

Zakončení vzdělání:
Závěrečná zkouška

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content