Search

Ekonomika a podnikání – Asistent v právní a podnikové sféře

Ekonomika a podnikání

Proč studovat u nás?

Uplatnění absolventa

 • Právní asistent
 • Referent ve státní správě
 • Referent marketingu
 • Personalista

Absolvent umí

 • vést podnikovou administrativu a vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě
 • uplatňovat obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery
 • vést obchodní jednání a připravovat podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje služeb
 • vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti
 • zpracovávat materiály právního charakteru (podání, návrhy běžných smluv, pracovněprávní dokumenty, účetní dokumenty aj.)
 • aplikovat právní normy a dobře se orientovat ve smluvních vztazích
 • vést právní agendu a sepsat běžné smlouvy a žádosti
 • problematiku pracovně právních vztahů – vznik, změny, zánik pracovního poměru, práce konané mimo pracovní poměr
 • vést účetnictví, účetní a daňovou legislativu na úrovni potřebné pro případnou samostatnou podnikatelskou činnost
 • vést personální evidenci

Certifikace

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Učební plán

PředmětyI.ročníkII.ročníkIII.ročníkIV.ročník
Český jazyk a literatura****
1. cizí jazyk****
2. cizí jazyk****
Dějepis*   
Občanská výchova  **
Základy přírodních věd*   
Matematika****
Tělesná výchova****
Informatika****
Ekonomika****
Marketing a management *  
Účetnictví ***
Právo****
Právní a podniková administrativa****
Psychologie a sociologie*   
Finanční a pojistné výpočty   *
Etiketa a komunikace  * 
Veřejná správa   *
Učební praxe ***
Studijní obor
Kód oboru:
63-41-M/01
Kontaktní osoba:
Veronika Křížová

Tel. kontakt:
739 251 860

Délka a forma studia:
4 roky, denní studium
Zakončení vzdělání:
Maturitní zkouška

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content