Search

Návštěva amerického diplomata 2022

V pondělí 14.listopadu 2022 navštívil naši školu americký diplomat Todd Jurkowski, zástupce kulturního attaché Velvyslanectví USA v ČR.

Žáci se během programu dozvěděli o tom, jak funguje americká ambasáda, jaké jsou možnosti bezplatného studia na střední škole v USA, ale i například, kteří slavní Američané pocházeli z České republiky. Zdůraznil, jak hluboké má česko-americké přátelství kořeny.

Na závěr jsme hovořili o dezinformacích, v dnešním době velmi diskutovaných.

Pan Jurkowski nám odvyprávěl i několik zajímavostí ze svého života. Dozvěděli jsme se, proč chová Čechy tak hluboko ve svém srdci. Jeho prarodiče přišli do Ameriky z Písku.

Odpověděl také na naše zvídavé dotazy. Diskuse s americkým diplomatem byla velmi inspirující, poučná, ale i zábavná.

 

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content