Search

Přípravné kurzy pro zájemce o vzdělávání v oboru Modelářství a návrhářství oděvů

Kurzy proběhnou v rozsahu 4 dvouhodinových lekcí v ateliéru Integrované střední školy živnostenské v budově umístěné v ulici Křimická 3, Plzeň (tramvajová linka č. 2, zastávka Přední Skvrňany) v následujících termínech:

úterý a středa od 16 do 18 hodin

(1. 12., 8. 12., 9. 12. a 16. 12. 2015)
Součástí kurzů budou individuální konzultace domácích prací.

Informace o kurzu se můžete dozvědět více na dni otevřených dveří školy v sobotu dne 21. 11. 2015 (8:30 – 13.00 hodin) v budově ve Škroupově ulici.

Bližší informace na tel. č. 377 256 223 u Lenky Kadečkové, DiS.

Přihlášky vyplňte nejpozději do 24. 11. 2015.

Přihlášku lze také poslat na e-mail: lkadeckova@issziv.cz

Zde si můžete stáhnout soubor s přihláškou

Cena kurzu činí 700 Kč.

Výtvarné pomůcky a materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

Na první lekci si přinesete přírodní uhel, skicák a plastickou gumu.

Kurzovné uhraďte v co nejbližším termínu, nejpozději do zahájení kurzu v pokladně školy, Škroupova 13, 1. patro, případně převodem na účet, č. ú.: 30634-311/0100 (do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte: Přípravný kurz a celé jméno uchazeče).

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content