Search

Projekt Studentské minipodniky v 5 krajích ČR

logolink

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu Studentské minipodniky v 5 krajích ČR je připravit žáky středních škol na samostatné podnikání. Dopoledne se ve výcviku a odborných předmětech učí zvládat řemeslo a odpoledne provozují v rámci nepovinné výuky tzv. fiktivní podnik.  To znamená, že se učí objednávat materiál, zpracovávat faktury, tvořit smlouvy, propagovat svoje výrobky a služby, komunikovat se zákazníky a spoustu dalších věcí, kterým můžeme souhrnně říkat podnikatelská gramotnost. Metoda fiktivního podniku je atraktivní v tom, že není klasickou výukou, ale hrou na podnikání. Minipodnik má svého ředitele, sekretariát, obchodní oddělení, personalistu, marketéra, účetní i další profese. Žáci mají k dispozici kancelář s vybavením a především učitele, který je na jejich byznysu doprovází radami a informacemi. Maximum činností ale dělají studenti sami, to je základní princip. Součástí provozu minipodniku jsou i návštěvy v reálných firmách, při kterých mají žáci možnost nahlédnout do zákulisí skutečného podnikání a především se setkají s majitelem či ředitelem podniku. S ním mohou probrat jeho zkušenosti, úspěchy i neúspěchy.

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/54.0029.

Trvání projektu: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2014

Počet fiktivních minipodniků: 20

Počet zapojených škol: 10

Počet zapojených žáků: 150 (z toho alespoň 5 individuálně integrovaných žáků)

Počet zapojených pedagogických pracovníků: 30

Příjemce dotace: Kustod s.r.o., www.kustod.cz

Do projektu jsou zapojeny tyto školy:

  • SŠ, MŠ Na Bojišti z Liberce,
  • SŠ automobilní z Holic,
  • ISŠ živnostenská z Plzně,
  • Střední škola z Horažďovic,
  • Střední lesnická škola a SOŠ sociální ze Šluknova,
  • SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ z Ústí nad Labem,
  • SŠ obchodu a služeb s. r. o. z Ústí nad Labem,
  • SPŠ Resslova 5 z Ústí nad Labem,
  • SOŠ a Gymnázium ze Starého Města a
  • Střední škola hotelová a služeb z Kroměříže.

Příjemcem dotace je vzdělávací společnost Kustod s.r.o. (www.kustod.cz).

kustod

Firma Kustod s.r.o. se od roku 2007 věnuje rozvoji lidských zdrojů, poradenské činnosti, vzdělávání dospělých a zprostředkování zaměstnání. Firmám poskytuje vzdělávání na zakázku, rekvalifikace v systému Národní soustavy kvalifikací a vzdělávání v oblasti sociální práce a péče. Kustod je členem Asociace institucí vzdělávání dospělých v ČR, o. s. Pobočky společnosti se nachází v České Lípě, Plzni, Hradci Králové, Zlíně a Ústí nad Labem.

Aktualizováno 20. 2. 2015

Minipodniky zahájily svou činnost …

Ve škole zahájily činnost dva studentské minipodniky, které založili žáci oboru Kadeřník. Žáci se na prvních schůzkách konaných ve dnech 27. 1. a 2. 2. 2015 rozhodli, že jejich firmy ponesou názvyKadeřnické potřeby Steffan a spol., s. r. o.“ a „Salon Color trend, s. r. o.“ Celkem ve fiktivních firmách pracuje 19 mladých zaměstnanců, kteří se naučí podnikat a řídit firmu pod vedením zkušených metodiků. Získají tak vědomosti a dovednosti, které se jim určitě hodí po ukončení jejich tříletého studia.

V současné době žáci zpracovávají podnikatelské záměry, společenské smlouvy a organizační schéma svých podniků. Založili si webové stránky a mailové adresy pro komunikaci s úřady a klienty.

Aktualizováno 30. 3. 2015

Zaměstnanci minipodniků sbírají zkušenosti …

Žáci, kteří pracují v minipodnicích, navštívili v minulých dnech dvě firmy. Jednou z nich byla provozovna Angel, kadeřnictví a učňovské studio v Plzni na Slovanech. Majitelka firmy paní L. Bártová poskytla žákům zajímavé informace z oblasti podnikání, řízení podniku a osobních zkušeností. Druhou firmou byla firma Danagra, s. r. o., Plzeň. Jednatel firmy pan L. Ulč pohovořil o historii firmy, předmětu podnikání a strategii firmy. Žáci kladli otázky na různá témata – marketing, management, vedení účetnictví, sankce, pojištění, apod. Exkurze do firem se žákům líbila. Kladně hodnotili přístup jednatelů a možnost prohlédnout si zařízení, které je důležité pro chod podniků.

Aktualizováno 12. 5. 2015

Dění v minipodnicích …

Oba školní minipodniky se slibně rozvíjejí. Žáci experimentovali s kamerou, natáčeli pozvánku do kadeřnické provozovny a nafotili nové fotografie do galerie na webové stránky. Také připravili ceníky v angličtině, reklamní plakáty a zpracovali smlouvu o společenské zodpovědnosti. V rámci projektu vytvořili ucelenou nabídku služeb a produktů v češtině, přeložili ji do cizího jazyka a začali obchodovat.

Aktualizováno 7. 7. 2015

Minipodniky ukončily činnost …

V červnu ukončily svou činnost oba minipodniky a dne 26. června proběhlo slavnostní vyhodnocení, kterého se zúčastnili žáci, pedagogičtí metodici, mentor a manažer projektu. Žáci a metodici každého minipodniku vyhodnotili své půlroční aktivity. Podělili se o své nabyté zkušenosti a otevřeně hovořili o tom, co je bavilo, co jim dělalo problémy a na co se těšili. Bylo zajímavé slyšet názory mladých „podnikatelů“, kteří si vyzkoušeli založit firmu, ohlídat si všechny požadované dokumenty, personálně obsadit firmu, účtovat, seznámit se s platnou legislativou a komunikovat s ostatními minipodniky v rámci České republiky. Mnozí ze zapojených chtějí v budoucnu podnikat, a to je velmi dobrý výsledek, ke kterému směřoval cíl projektu. Uvědomit si možnosti, ale zároveň být odpovědný za své chování a svůj život.

[Best_Wordpress_Gallery id=“10″ gal_title=“Projekt Studentské minipodniky“]

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content