Search

Projektový den 2022

21. prosince se většina žáků školy zúčastnila projektového dne Kvalitní škola. Celé dopoledne diskutovali napříč obory a ročníky o tom, co se jim ve škole líbí a co by se podle nich mělo změnit, zlepšit, upravit. Ty nejdůležitější myšlenky pak prezentovali v rámci hodinové besedy s vedením školy.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content