Search

Projektový den pro ekonomické obory

Dne 7. 2. 2024 se uskutečnil projektový den pro ekonomické obory. Žáci měli na výběr ze 14 různých aktivit. Některé probíhaly přímo ve škole, jiné se odehrály v Plzni, za dalšími se vydali
do Prahy. V Praze bylo možné navštívit Českou národní banku a její dvě stálé expozice Lidé a peníze a Za měnou, kde mohli žáci na vlastní oči vidět druhou největší minci na světě nebo si potěžkat zlatou cihlu. Tomu předcházela ještě tajná procházka po centru. Dále měli studenti příležitost si v prostorách Právnické fakulty UK prostřednictvím interaktivní výuky osvojit principy fungování demokratického právního státu – sehráli volby prezidenta ČR, navrhovali změny zákona a vedli mezi sebou simulovaný soud. Kladně byly hodnoceny i prohlídky Přijímacího střediska Praha Ruzyně a centrály ČSOB v pražských Radlicích.
Ostatní žáci se setkali s odborníky z praxe ve dvou tříhodinových blocích ve škole. Mohli si tak vyslechnout přednášky na řadu témat jako např. svět kryptoměn, pojišťovnictví, online
marketing a sociální sítě či finanční gramotnost. Někteří se dokonce vydali za odborníky na jejich pracoviště, třeba do České spořitelny v Plzni.
Projektový den se vydařil nejen podle žáků, ale i vyučujících.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content