Search

Projektový den v Klatovech

Dne 10. 5. 2023 jsme prožili Projektový den v tématu „Den módy a umění“ a tak část studentů odjela do Klatov. Tento den pršelo, jen se lilo. Účastníci si ale nenechali zkazit den – tajnou procházku i pamětihodnosti si užili.

Více v galerii.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content