Search

Volby do školské rady

V souladu s §167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem pro volbu členů školské rady vydaným Plzeňským krajem oznamuji všem zákonným zástupcům nezletilých žáků a všem zletilým žákům školy, že se volby do školské rady budou konat dne 17. dubna 2024 od 8:00 hodin do 16:00 hodin v budově školy, Škroupova 13. Návrhy kandidátů zákonných zástupců nezletilých žáků školy a návrhy kandidátů zletilých žáků oznamte písemně na adresu školy k rukám Mgr. Martina Pelnáře nebo elektronickou poštou na adresu mpelnar@issziv.cz do 15. března 2024.

Mgr. Soňa Pokrupová, ředitelka školy

 

Oznámení – ZDE

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content