Search

Zasedání ze dne 5. 6. 2017

Bešťák Luboš, Mgr., Bc. přítomen
Hajžmanová Denisa omluvena
Králová Hana, PaeDr. přítomna
Pelnář Martin, Mgr. přítomen
Stará Šárka, Mgr. Bc. přítomna
Šafaříková Kristýna nepřítomna
 1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
  1. schválení změn školního řádu,
  2. různé: informace o školním parlamentu

  Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0

 2. Ředitelka školy seznámila členy školské rady s:
  1. s navrhovanými změnami školního řádu
  2. s činností školního parlamentu
 3. Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:
  1. školská rada schválila jednohlasně hlasy přítomnými změny ve školním řádu

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content