Search

Zasedání ze dne 6. 10. 2014

Bešťák Luboš, Mgr. et Bc. přítomen
Chalupný Michal, Bc. nepřítomen
Králová Hana, PaeDr. přítomna
Pokrupová Soňa, Mgr. přítomna
Rážová Markéta nepřítomna

6. října 2014

  1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
    1. obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2013/2014 (informace podal L. Bešťák, s ekonomickou částí seznámil členy školské rady Ing. J. Štrbík),
    2. informace o změně struktury rozpočtu školy v oblasti přímých výdajů (pro kalendářní rok 2014) a nepřímých výdajů (pro kalendářní rok 2015).
    3. Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0
  2. Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:
    1. školská rada schválila jednomyslně výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2013/2014.

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content