Zasedání ze dne 8. 4. 2019

Bešťák Luboš přítomen
Brumovská Kateřina omluvena
Duchková Stanislava přítomna
Filípková Jana přítomna
Mašek Roman přítomen
Pokrupová Soňa přítomna
 1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
  1. informace o inspekční zprávě ČŠI a zprávách dalších kontrolních orgánů;
  2. obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za rok 2018 (informace podala ředitelka školy);
  3. změny ve školním řádu: IV. bod 12; V. bod 13. a v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků bod 2

  Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0

 2. Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:
  1. členové školské rady jednohlasně odsouhlasili změny ve školním řádu s platností a účinností od 1. 9. 2019

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content