Search

Zasedání ze dne 8. 4. 2019

Bešťák Luboš přítomen
Brumovská Kateřina omluvena
Duchková Stanislava přítomna
Filípková Jana přítomna
Mašek Roman přítomen
Pokrupová Soňa přítomna
 1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
  1. informace o inspekční zprávě ČŠI a zprávách dalších kontrolních orgánů;
  2. obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za rok 2018 (informace podala ředitelka školy);
  3. změny ve školním řádu: IV. bod 12; V. bod 13. a v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků bod 2

  Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0

 2. Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:
  1. členové školské rady jednohlasně odsouhlasili změny ve školním řádu s platností a účinností od 1. 9. 2019

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content