Search

Zpráva ze zasedání parlamentu dne 19. 1. 2023

Zápis ze schůzky ŽP konané 19. 1. 2023

Přítomni: viz. seznamy přítomných

Program:

 • Informace k projektovému dni – Den práva a financí
  – Paní Bystřická shrnula základní informace a upozornila, že nepřihlášení žáci přijdou ráno v 7:45 do školy a budou zařazeni na aktivity podle dostupných kapacit.
 • Projektový den Kvalitní škola – reflexe
  – Paní Bystřická vysvětlila, že s výstupy projektového dne vedení školy aktivně pracuje. Názory žáků se zpracovávají do přehledných schémat a na příští schůzce se dohodneme, co se bude řešit přednostně.
  – Pan zástupce p. Bešťák přišel podat informace související s možností či nemožností upravit časové rozložení výuky. Poskytl v písemné formě zákony, které vymezují organizaci hodin a přestávek (viz. příloha). Pohovořil o RVP. Momentálně žáci navrhovali různé úpravy, vedoucí k možnosti vytvořit polední pauzu, kdy budou moci opustit budovu školy. Po prostudování tohoto materiálu se na další schůzce můžeme bavit o případných změnách.
  – V lednu byl zakoupen vysoušeč rukou, po vyzkoušení budou dokoupeny další do všech pater. Nedostatek toaletního papíru v odpoledních hodinách by měl být vyřešen – pan školník ho doplňuje nejen ráno, ale i kolem jedné hodiny.
 • Stanovy
  – vzhledem k tomu, že činnost ŽP byla přerušena obdobím distanční výuky, téměř všichni zástupci tříd jsou v ŽP „noví“. Všichni tedy zváží, jak by si představovali stanovy ŽP a pak buď akceptujeme předchozí verzi nebo vytvoříme nové.
  – je třeba, aby zástupci tříd opravdu informovali své spolužáky o dění na schůzkách ŽP. V průběhu projektového dne vyplynulo s diskuzí, že někteří žáci vůbec netuší, co parlament řeší (bufet).
 • Byly vzneseny další požadavky na změnu sortimentu bufetu (dietní cola, propisky, atd..). Veronika s Julií řekly, že bude následná schůzka s paní vedoucí a mohou tam o tom jednat, ale že by asi bývalo lepší, kdyby o tom věděly už na minulé schůzce.
 • ATF na doma. Žáci 1PB projevili zájem o možnost pracovat doma v programu ATF. Bude konzultováno s panem Vinšem.
 • Pokračovala diskuze na téma „přestávky“. Pokud ve třídě vznikne konstruktivní návrh na řešení situace, budeme se jím příště zabývat.

 

Zapsala D. Bystřická

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content