Search

Zpráva ze zasedání parlamentu dne 8. 6. 2023

Zápis ze schůzky ŽP konané 8. června 2023

Přítomni: viz. seznamy přítomných

Program:
● Celodenní zasedání ŽP proběhne 27. 6. 2023
○ stanovy, aktivity na příští školní rok.
○ druhá část bude bowling (zajistí zástupkyně 2KO)
● Dotazník – bývalí žáci hodnotí školu (dostali on-line formuláře),
zatím jich odpovědělo je málo.
● Budeme volit Radu ŽP (3 členové, předseda + 2)
– do konce května se hlásili kandidáti, zatím se hlásí stále jen
Lukáš Hrdlička (1PB), David Klíma (1PB) a Julie Kohoutová (1EB)
– budeme hlasovat (připraví Julie K. – termín posunut na 27/6)
● Mikrovlnka ve druhém patře je zničená (žáci v ní zahřívali CD);
zatím nebude jiná.
● Zájezdy do ciziny
○ 2E organizuje na podzim Itálii (momentálně kapacita
naplněna; pokud někdo nejede, ihned to nahlásí, máme
náhradníky)
○ Ve třídách zmapovat zájem o případné další akce, v září
bude nutné nahlásit (Anglie, Berlín, …)
● Aktivity na konec školního roku
Na exkurzi do Terezína jsou stále volná místa, zájemci se rychle
hlásí paní učitelce Benešové.
● Turistický kurz pro 1. ročníky
Je třeba zmapovat, kolik žáků se hlásilo na pobytové kurzy a
nemohli se zúčastnit kvůli naplněnosti kapacit. Zároveň žáci žádají
jiný termín pro přihlašování (pondělí brzy ráno).
● Od září probíhá další fáze rekonstrukce střechy a fasády, zároveň
se budou rekonstruovat některé učebny (kuchyňka, laboratoř, …)
● Pokud chtějí žáci rozšířit seznam knih k maturitě, mohou
požadovanou knihu nahlásit vyučujícímu českého jazyka, ti pak předloží tento návrh předmětové komisi, která návrh zváží.

 

Zapsal: L. Hrdlička

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content