Search

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2018/2019

Ředitelka ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
Obor Odevzdání přihlášek Přijímací zkouška Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí

Vyzvednutí rozhodnutí pro přijaté uchazeče Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme Informace pro přijaté uchazeče
Ekonomika a podnikání

63-41-M/01

do 05. 06. 2018

 

NE 15. 06. 2018

8:00 – 13:00

18. 06. 2018

8:00 – 16:30

poštou

 

Budou zveřejněny na www.issziv.cz

 

Oděvnictví

31-43-M/01

NE
Kosmetické služby

69-41-L/01

NE
Podnikání (denní forma)

64-41-L/51

NE
Modelářství a návrhářství oděvů

82-41-M/07

Talentová zkouška

14. 06. 2018

 

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content