Search

Podnikání – dálková forma

Uplatnění studenta

 • Finanční referent
 • Asistent
 • Sekretář
 • Obchodní zástupce
 • Referent ve státní zprávě
 • OSVČ

Absolvent umí

 • vést podnikovou administrativu a vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě
 • uplatňovat obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery
 • vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti
 • sepsat běžné smlouvy a žádosti
 • vést účetnictví, účetní a daňovou legislativu na úrovni potřebné pro případnou samostatnou podnikatelskou činnost

Certifikace

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Učební plán

PředmětyI.ročníkII.ročníkIII.ročník
Český jazyk a literatura***
Cizí jazyk***
Základy společenských věd*  
Matematika***
Informatika** 
Ekonomika***
Management a marketing **
Právo **
Účetnictví***
Obchodní korespondence*  
Psychologie*  
Učební praxe***
Studijní obor
Kód oboru:
64-41-L/51
Kontaktní osoba:
Veronika Křížová

Tel. kontakt:
739 251 860

Délka a forma studia
3 roky, dálkové studium
Zakončení vzdělání:
Maturitní zkouška

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content