Search

Den práva a financí

24. ledna 2023 proběhl další z velkých projektových dnů, tentokrát to bylo o paragrafech a penězích. Žáci besedovali s policisty, právníky, exekutory, odborníky na investice, ředitelem poradny při finanční tísni. O možnostech vstupu na pracovní trh, pracovních smlouvách a dohodách se radili s pracovnicemi úřadu práce. V Praze absolvovali komentovanou prohlídku v policejním muzeu a někteří si vyzkoušeli simulovaný soud na Právnické fakultě UK. Jako velmi zajímavý hodnotili program vedený zaměstnankyněmi probační a mediační služby zaměřený zejména na problematiku kriminality mladistvých. Pomocí deskové hry Finanční svoboda si ověřovali, jestli by zvládli uřídit rodinné finance. Zúčastnili se soudního líčení, na otázky jim odpovídali soudci krajského a okresního soudu. Tématem workshopu v pojišťovně Kooperativa byly záležitosti týkající se pojišťovnictví. Velký úspěch měl program, se kterým k nám do školy přijeli zaměstnanci vězeňské služby Věznice Plzeň a jejich čtyřnozí spolupracovníci.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content