Search

Evropa ve škole 2019

Literární a výtvarná soutěž „Evropa ve škole“ má dlouhou tradici. Je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V ČR probíhá od roku 1992. V evropských zemích je organizovaná od roku 1953 pod patronací mnoha evropských institucí.

V letošním roce probíhá již 28. ročník, do kterého se zapojili i někteří žáci naší školy v rámci výtvarné výchovy pod vedením Mgr. A. Šimonové a Mgr. V. Vyroubalové. Žáci si volili téma z celkem šesti tematických okruhů pro výtvarnou část soutěže.

[Best_Wordpress_Gallery id=“161″ gal_title=“Evropa ve škole 2019″]

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content