Search

Evropa ve škole

Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole

výtvarný a literární soutěžní projekt evropských škol 23. ročník – 2013 / 2014

Motto soutěže tohoto ročníku: Rok 2014 jako Evropský roku vědy a Rok české hudby

 EvropaVeSkole2014

VE VÝTVARNÉ ČÁSTI ZÍSKALY NAŠE ŽÁKYNĚ:

Kateřina Kozáková a Denisa Mixánová (obě z 2 MO)

CENY A DIPLOM VE 3.KATEGORII (13-16 LET)

Petra Mikulášková (3EB) a Jana Kabátová (4EB)

ČESTNÉ UZNÁNÍ V LITERÁRNÍ ČÁSTI 4.KATEGORIE (18-21 LET)

Gratulujeme!

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content