Search

Kraje pro bezpečný internet 2015

Škola se již po několikáté účastnila projektu Kraje pro bezpečný internet.

Soutěžní kvíz pro děti a studenty byl 15. 11. 2015 ukončen.

Celkem se do kvízu zaregistrovalo 21 301 dětí a studentů. Kvíz úspěšně absolvalo 8 837 dětí a studentů.

V kategorii středních škol jsme se umístili na prvním místě a získali finanční dar ve výši 20 000,- Mezi úspěšnými absolventy kvízu byli vylosováni 2 žáci naší školy, kteří obdrželi hodnotné dárky – mobilní telefon a tablet.

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/projekt-kraj-pro-bezpecny-internet-ma-sve-ocenene

www.kpbi.cz

kpbi-1kpbi-2Certifikat

 

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content