Kraje pro bezpečný internet 2016

Jedná se o projekt Asociace krajů České republiky, do kterého je zapojeno již všech 14 krajů. Záštitu nad ním převzalo Národní centrum kybernetické bezpečnosti a jeho partnery jsou například i společnosti Microsoft, Česká pošta a Česká pojišťovna. Finančně byl zajištěn jednak z příspěvků krajů a dále z dotačního programu Ministerstva vnitra České republiky. Věcné dary pro vítěze dodala společnost Microsoft s.r.o.

Do soutěžního kvízu se v celé České republice zaregistrovalo celkem více než 28 000 žáků základních a středních škol, z nichž jej úspěšně absolvovalo téměř 13 000. Z tohoto počtu bylo 2 102 žáků z Plzeňského kraje, který se tak stal nejúspěšnějším ze všech krajů.

V kategorii středních škol jsme se umístili na prvním místě a získali finanční dar ve výši 20 000,-

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/projekt-kraje-pro-bezpecny-internet-ma-viteze

 

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content