NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY – 3.1 INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU DIGITALIZACE

Název programu: národní plán obnovy – 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

2 účely programu:           

prostředky na digitální učební pomůcky (2023)

prostředky na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky (2022 – 2024)

V roce 2022 škola obdržela finanční částku 100 000 Kč na prevenci digitální propasti. Cílem aktivity je zpřístupnění mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky. Škola vytvoří mobiliář digitálních zařízení určených k zapůjčování těmto žákům. Žáci budou mít k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a pro výuku distančním způsobem.

Mezi mobilní digitální technologie patří zejména: notebook, ultrabook, chromebook, tablet, chytrý mobilní telefon, příslušenství k digitálním mobilním zařízením apod.

Po analýze skutečných potřeb žáků škola zajistí v roce 2022 nákup těchto zařízení.

Update květen 2022

Škola zakoupila 7 notebooků k zapůjčování žákům. V závěru školního roku bylo zapůjčeno 5 těchto notebooků našim žákům. V následujícím školním roce bude zapůjčování pokračovat.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content