Search

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 3.1 INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU DIGITALIZACE 2023

 

 

 

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

 

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

 

 

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

 

– k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);

 

– k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

 

Název programu: národní plán obnovy – 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

 

2 účely využití poskytnutých finančních prostředků pro rok 2023:

 

  1. Prevence digitální propasti
    Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

     

  2. Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

    Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

 

 

 

 

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content