Search

Novinky a informace k přihlašování do Bakalářů

Počínaje 1. 9. 2020 budou pro všechny žáky k dispozici dvě sady přístupových údajů do informačního systému Bakaláři – zvlášť pro rodiče (zákonné zástupce) a zvlášť pro samotné žáky.

Žáci obdrží obě sady 1. 9. 2020 na úvodní třídnické hodině a předají rodičovské přístupové kódy rodiči – doporučujeme aby se zákonný zástupce do systému přihlásil skrze odkaz „Žákovská knížka“ na webu školy a zde si heslo změnil (menu „Nástroje“ položka „Změna hesla“).

Brzy bude zprovozněna možnost vyžádání změny hesla v případě zapomenutí přímo z přihlašovací stránky Bakalářů, bude však nutné mít uvedený správný email ve školní agendě.

Poznámka: Je možné také používat mobilní aplikaci „Bakaláři Online“ – ta ovšem neobsahuje všechny nástroje a informace, které má webová verze a je tedy velmi vhodné využívat příležitostně i plnohodnotnou webovou aplikaci.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content