Informace k aktivům prvních ročníků 9. 9. 2020

Rodičovské aktivy tříd 1E, 1KO, 1MO, 1KA a 1KB se konají ve středu 9. 9. 2020 od 16:00 online. Odkaz k přihlášení obdržíte v obecné zprávě v IS Bakaláři. Postup k přihlášení vám předá vaše dítě 1. 9. 2020. Doporučujeme rodičům si změnit u svého (rodičovského přihlášení) heslo tak, aby ho vaše děti neznaly.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content