Search

Operační program ROP NUTS II Jihozápad

rop-banner-2-c-300dpi-cmyk

Číslo výzvy  19
Prioritní osa Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
Registrační číslo projektu  CZ.1.14/2.4.00/19.02580
Název projektu Modernizace a inovace výuky odborných předmětů a praktického vyučování v Integrované střední škole živnostenské, Plzeň, Škroupova 13
Datum zahájení realizace projektu 1. 9. 2013
Datum ukončení realizace projektu 28. 11. 2014
Financování projektu 85% dotace z ROP NUTS II Jihozápad 15% Plzeňský  kraj a ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 

 

Cílem projektu je vytvořit prostorové a technické podmínky pro moderní odbornou a praktickou výuku oborů Kadeřník a Kosmetické služby, Modelářství a návrhářství oděvů a Oděvnictví  a přizpůsobit  kvalitu a zaměření výuky potřebám trhu práce a zvýšit konkurenceschopnost absolventů těchto oborů.

Specifické cíle projektu:

  •  vybavit stávající učebnu pro odborné předměty a praktického vyučování oboru Kadeřník

(Škroupova 13) moderním přístrojem pro diagnostiku vlasů a vlasové pokožky,  doplnit profesionálními kadeřnickými nůžkami

  • zřídit novou učebnu praktického  vyučování  oboru Kosmetické  služby (Křimická 3) a vybavit ji moderními přístroji- diagnostickým přístrojem pro kompletní diagnostiku pleti včetně IT techniky pro vizualizaci výstupů diagnostiky, profesionálním přístrojem pro suchou pedikúru  a  manikúru s  příslušenstvím, přístrojem k péči o pleť a přístrojem pro lymfatickou drenáž.
  • modernizovat stávající prostory praktického vyučování oborů Modelářství a návrhářství   oděvů, a  Oděvnictví  (Křimická 3) a zřídit zde dvě plnohodnotné učebny praktického vyučování těchto oborů v souladu s hygienickými normami.
  • vybavit modernizované učebny oborů Modelářství a  návrhářství   oděvů, a Oděvnictví  moderními  šicími stroji ,  žehlící technikou včetně dostatečných prostorných pracovních ploch pro střihovou přípravu
  • nahradit stávající neaktuální  oděvářský  SW moderním SW systéme  pro  automatizovanou konstrukci a stupňování  oděvních střihů a tvorbu střihových poloh a umožnit jeho plnohodnotné využívání jak v modernizovaných učebnách , tak ve stávající PC učebně pro výuku odborných předmětů (Škroupova  13).

 Aktualizováno 30. 6. 2014

Projekt byl zahájen a slibně pokračuje …

Projekt Modernizace a inovace výuky odborných předmětů a praktického vyučování byl zahájen dle harmonogramu. V průběhu 1. MZ došlo k podepsání Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace a po přiznání finanční podpory z programu NUTS II Jihozápad byla zpracována dokumentace stavebních úprav MPV Křimická 3. Proběhla také výběrová řízení na stavební úpravy prostor a došlo k vyhodnocení nabídek. Podpisem Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem byly zahájeny stavební práce. Dle harmonogramu mají být hotovy i s kolaudací v červenci 2014.

V současné době probíhají VŘ na dodávku technologického zařízení pro potřeby výuky.

Aktualizováno 27. 10. 2014

Projekt ve finále …

Projekt Modernizace a inovace výuky odborných předmětů a praktického vyučování bude finalizován v nejbližší době dle harmonogramu. Dne 21. 10. 2014 byly slavnostně otevřeny dvě šicí dílny a jedna odborná učebna pro kadeřníky a kosmetičky na Křimické 3. Na budovu byla upevněna deska, která všem oznamuje, že rekonstrukce a nákup moderní techniky proběhl za finanční podpory ESF, ČR a Plzeňského kraje.

V současné době probíhá administrativní ukončení projektu.

pozvanka

Aktualizováno 28. 11. 2014

Dne 26. 11. 2014 byla předložena závěrečná monitorovací zpráva.

[Best_Wordpress_Gallery id=“8″ gal_title=“Slavnostní otevření Křimické“]

logo ROP-P300dpi ROP-VLAJKA-C-300dpi-RGB

 

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content