Search

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Dle usnesení vlády ČR bude od pondělí 4. 1. 2021 teoretická i praktická výuka ve všech ročnících probíhat pouze distanční formou. Žáci se budou řídit aktuálním rozvrhem hodin.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content