Organizace výuky

7. 12. 2020 – 11. 12. 2020 a 21. 12. – 22. 12. 2020

  • prezenční výuka žáků tříd 1KB (uč. č. 17), 2KB (uč. č. 15 ), 1KO (uč. č. 21), 2KO (uč. č. 27), 3KO (uč. č. 23), 1MO (uč. č. 13), 2MO (uč. č. 6), 3MO (uč. č. 7),  2PA (uč. č. 8), 2PB (uč. č. 3), 3KA (KaS), 3KB (uč. č. 16), 4E (uč. č. 5), 4KO (uč. č. 22), 4MO (uč. č. 12); tj. žáci jsou osobně přítomni v teoretickém i praktickém vyučování podle rozvrhu v budovách školy
  • distanční výuka žáků tříd 1E, 2E, 3E, 1PA, 1PB
  • podle nastaveného harmonogramu od 7. – 8. 12. 2020  a 21. – 22. 12. 2020 prezenční OV ve třídě 1KA (Ka)  a distančně 2KA a od 9. – 11. 12. 2020 prezenční OV ve třídě 2KA (Ka) a distančně 1KA

 

14. 12. 2020 – 18. 12. 2020

  • prezenční výuka žáků tříd 1KA (uč. č. 17), 2KA (uč. č. 15), 1E (uč. č. 7), 2E (uč. č. 6), 3E (uč. č. 13), 1PA (uč. č. 21), 1PB (uč. č. 23), 2PA (uč. č. 8), 2PB (uč. č. 3), 3KA (uč. č. 16), 3KB (KaS), 4E (uč. č. 5), 4KO (uč. č. 22), 4MO (uč. č. 12); tj. žáci jsou osobně přítomni v teoretickém i praktickém vyučování podle rozvrhu v budovách školy
  • distanční výuka žáků tříd 1MO, 2MO, 3MO, 1KO, 2KO, 3KO, netýká se předmětů  Odborný výcvik (1KO, 2KO, 3KO), Oděvní ateliér (1MO, 2MO, 3MO), Interiérový a oděvní ateliér (1MO, 2MO, 3MO), Figurální kresba (1MO, 2MO, 3MO), Výtvarná příprava (1MO, 2MO) a Navrhování (3MO), kde probíhá prezenční praktické vyučování a praktická příprava
  • podle nastaveného harmonogramu od 14. – 15. 12. 2020 prezenční OV ve třídě 1KB (Ka) a distančně 2KB a od 16. – 18. 12. 2020 prezenční OV ve třídě 2KB (Ka) a distančně 1KB

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content