Search

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ISŠ živnostenské Plzeň, Škroupova 13

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.47/01.0008
Název projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ISŠ živnostenské Plzeň, Škroupova 13
Název a číslo globálního grantu CZ.1.07/1.3.47 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji II
Název a číslo oblasti podpory 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Datum zahájení realizace projektu 01. 10. 2012
Datum ukončení realizace projektu 30. 11. 2013
Financování projektu 85% dotace z ESF a 15% ze SR

Integrovaná střední škola živnostenská získala v tomto roce finanční prostředky na další vzdělávání svých pedagogických pracovníků z Operačního projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Obsahem klíčové aktivity 1 tohoto projektu je komplexní proces vytvoření e-learningového kurzu pod názvem Legislativa pro pedagogy (školský zákon, vyhlášky ke SMZ, apod.).

Metodik e-learningu vytvoří obsahovou náplň kurzu a po naprogramování a vytvoření grafického prostředí (provede externí dodavatel) bude E-kurz pilotně ověřen min. 15 osobami.

Výstup klíčové aktivity: akreditovaný e-learningový kurz – Legislativa pro pedagogy

Obsahem klíčové aktivity 2 je realizace 5 potřebných vzdělávacích kurzů.

 • Metoda projektového vyučování
 • Týmová práce studentů ve výuce
 • Řešení konfliktů a krizových situací ve školním prostředí
 • Jak lépe komunikovat se studenty
 • Emoční management v pedagogické praxi

Výstup klíčové aktivity: 28 podpořených osob

 

Obsahem klíčové aktivity 3 je realizace 4 vzdělávacích kurzů akreditovaných MŠMT.

 • MS PowerPoint I. – pro pedagogy SŠ
 • MS PowerPoint II. – pro pedagogy SŠ
 • MS Outlook
 • Jak zpestřit a zefektivnit výuku díky interaktivní tabuli

Výstup klíčové aktivity: 19 podpořených osob

Obsahem klíčové aktivity 4 je realizace dvou jazykových kurzů akreditovaných MŠMT.

 • Anglický jazyk (kurz pro začátečníky)
 • Anglický jazyk (kurz pro pokročilé)

Výstup klíčové aktivity: 8 podpořených osob

Kurzy budou primárně probíhat v prostorách naší školy a jeden dvoudenní blok mimo prostory školy.

Vzdělávání pedagogů zahájeno…

Od 15. ledna 2013 se rozběhly kurzy pořádané v rámci projektu

CZ.1.07/1.3.47/01.0008 OP VK, Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji II, Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ISŠ živnostenské Plzeň, Škroupova 13.

Hlavní manažer zahájil kurzy Anglického jazyka pro začátečníky a pokročilé, které se konají pravidelně každý týden v úterý a ve čtvrtek. Kurzy budou probíhat do června 2013.

Dne 1. února tři skupiny pedagogů absolvovaly kurz zaměřený na týmovou práci žáků ve výuce. Účastníci si chválili zajímavé téma i přístup lektorů – méně teorie, více praxe a praktických činností.

Hlavní manažer

Výjezdní zasedání v Horšově ve dnech 25. – 26. 2. 2013

Klíčová aktivita 02 pokračovala výjezdním dvoudenním zasedáním na konci února. Ubytování bylo zajištěno v penzionu V Oboře v Horšově nedaleko Horšovského Týna. Skupina devíti pedagogů zahájila svou činnost kurzem Jak lépe komunikovat se studenty. Výuka zaměřená na zvládnutí kompetencí při zlepšování sociálního klimatu třídy probíhala formou výkladu a diskuze. Po skončení kurzu si část pedagogů prohlédla Horšov, ostatní navštívili Horšovský Týn. Po večeři pokračovala neformální debata o informacích na probrané téma. Druhý den zahájili učitelé svou činnost s lektorem na téma Emoční management v pedagogické praxi. Zajímavý výklad byl doplněn o modelové ukázky praktického zvládání vypjatých situací. Vzájemná diskuze přinesla podnětné náměty pro každodenní práci učitelů. Po ukončení kurzu v odpoledních hodinách se účastníci rozloučili s milým personálem, který se o nás perfektně staral, a rozjeli se do svých domovů.

Metoda projektového vyučování – 27. 2. 2013

Další částí klíčové aktivity 02 byl kurz zaměřený na zvládnutí projektového vyučování. Činnost jedné skupiny pedagogů probíhala v budově školy a byla zaměřena na osvojení si moderních pedagogických metod. Lektor seznámil pedagogy se základními pojmy a vysvětlil moderní vyučovací metody, které lze využít v praxi ke zvýšení efektivity a smysluplnosti výuky.

Využívání ICT ve výuce

28. 3. 2013 byla zahájena klíčová aktivita 03. Dvě skupiny pedagogů si prohloubily své znalosti a kompetence z oblasti ICT. Kurz Jak zpestřit a zefektivnit výuku díky interaktivní tabuli pomohl rozšířit dovednosti pedagogů o využití této moderní pomůcky učitele (obsah výuky, vyhledávání zdrojů, možnosti přípravy výukových materiálů, apod.).

Řešení konfliktů a krizových situací ve školním prostředí

Dne 2. 5. 2013 se konal kurz na téma řešení konfliktů a krizových situací ve škole. Kurz probíhal ve dvou skupinách po devíti účastnících. Pedagogové vyslechli poutavě sdělené informace a aktivně se zapojili do diskuse i do praktických činností. Informace, které se dozvěděli, byly velkým přínosem. Ve své práci se často setkávají s neadekvátním chováním a jednáním svých svěřenců a musí velmi dobře zhodnotit situaci a vyřešit daný problém profesionálně.

E-learning: Legislativa pro pedagogy

Obsahem klíčové aktivity 01 bylo vytvoření distančního e-learningového kurzu pod názvem Legislativa pro pedagogy. Výsledkem práce metodika bylo vytvoření náplně KA a odeslání žádosti o akreditaci. V květnu 2013 škola obdržela od MŠMT ČR akreditaci k provádění tohoto vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o absolvování. V současné době probíhá pilotní ověřování kurzu, kterého se účastní 18 pedagogů.

Angličtina zábavně … 

Od ledna 2013 probíhaly na škole dva kurzy angličtiny – Angličtina pro začátečníky a Angličtina pro pokročilé. Účastníci se scházeli pravidelně vždy v úterý (pokročilí) a ve čtvrtek (začátečníci). Atmosféra byla vždy příjemná, a dělná, a proto se účastníci hodně snažili a vydrželi až do konce. Závěrečné zkoušky proběhly 11. a 20. 6. 2013. Účastníci byli velmi dobře připraveni a s úspěchem zkoušky zvládli.

MS Outlook

Dne 2. 9. 2013 se podle harmonogramu DVPP v rámci projektu konal kurz, jehož obsahem bylo prohloubení dovedností pedagogických pracovníků v elektronické komunikaci. Kurzu MS Outlook se zúčastnila jedna skupina učitelů odborného výcviku v počtu 10 jedinců. Účastníci hodnotili kurz jako vysoce přínosný, neboť získali mnoho praktických rad a tipů, které jim komunikaci zjednoduší a zrychlí.

E-learning: Legislativa pro pedagogy

Klíčová aktivita 01 byla v tomto monitorovacím období ukončena. Pilotní ověření distančního e-learningového kurzu s názvem Legislativa pro pedagogy, kterého se zúčastnilo 17 pedagogů, proběhlo bez závad. Pedagogové nastudovali potřebné kapitoly pracovního práva, ozřejmili si školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících. Po prostudování jednotlivých kapitol v prostředí Moodle museli zvládnout úspěšně testy, aby obdrželi certifikát. Kurz byl vyvěšen pro další pedagogy a pro veřejnost na webových stránkách školy.

Kurzy MS PowerPoint I. a II.

Ve dnech podzimních prázdnin 29. 10. a 30. 10. se naši učitelé zúčastnili dvou kurzů, na kterých si zdokonalovali vědomosti a dovednosti v programu MS PowerPoint. První den tvořili prezentace, učili se pracovat se šablonami, s objekty, tabulkami, grafy a diagramy. Druhý den pokračovali s prací vkládáním videoklipů a zvuku. Seznámili se s typy prezentací a s pravidly umění prezentovat. Znovu si zopakovali didaktické zásady používání této moderní učební techniky a posoudili řečnické chyby. Kurzy byly přínosem pro všechny zúčastněné.
Závěrečnou zprávu naleznete ZDE

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content