Search

Projekt UNIV3

Uznávání neformálního a informálního vzdělávání – podpora procesů uznávání. (Zkrácený název projektu: UNIV3.)

Realizace projektu: 1. 3. 2013 – 31. 7. 2014

Hlavním cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

Škola ve spolupráci s dalšími školami v jiných regionech se spolupodílí na vytvoření následujících modulově koncipovaných rekvalifikačních programů:

Pracovník provozu prádelny (31-018-H),

Pracovník pronájmu prádla (31-028-H),

Textilní mistr (31-032-H).

Pro úspěšnou realizaci klíčových aktivit a projektových činností je nezbytné pracovníky škol i vzdělávacích institucí připravit. K tomu jsou realizovány semináře. Pracovníci školy se zúčastnili následujících seminářů.

1. Seminář zaměřený na vzdělávání průvodců a hodnotitelů, který se uskutečnil ve dnech 14. – 15. 2. 2013 v Pardubicích. Účastníky semináře byly v roli průvodce Ing. V. Zelenková a v rolích hodnotitelů Ing. L. Sutrová, Bc. J. Bufková a Bc. L. Polášková.

2. Seminář zaměřený na přípravu modulových programů DV podle standardů NSK, který se uskutečnil 15. 3. 2013 v Plzni. Účastníky semináře byli v roli metodika Mgr. Bc. L. Bešťák a v rolích tvůrců Ing. L. Sutrová, Bc. J. Bufková a Bc. L. Polášková.

Rekvalifikační program „Pracovník provozu prádelny (31-018-H)“

V rámci tvorby obsahové části programu jsme realizovali pracovní schůzku dne 28. 3. 2013 za účasti mentora školy Mgr. V. Ulčové, metodika Mgr. Bc. L. Bešťáka a tvůrců programu Ing. L. Sutrová, Bc. J. Bufková a Bc. L. Polášková.

Aktualizace 19. 4. 2013:

Rekvalifikační program Pracovník pronájmu prádla (31 – 028 – H)

V rámci tvorby obsahové části rekvalifikačního programu Pracovník pronájmu prádla  byla realizována pracovní schůzka dne 15.dubna 2013 za účasti mentora školy Ing. Věry Zelenkové, metodika Ing. L Sutrové a tvůrců programu Bc. Jany Bufkové a Bc. Lenky Poláškové.

Prezenční listinu naleznete ZDE

Aktualizace 29. 5. 2013

Rekvalifikační program Textilní mistr (31 – 032 – H)

V rámci tvorby obsahové části rekvalifikačního programu Textilní mistr  byla realizována pracovní schůzka dne 23.dubna 2013 za účasti mentora školy Ing. Věry Zelenkové, metodika Ing. L Sutrové a tvůrců programu Bc. Jany Bufkové a Bc. Lenky Poláškové.

Aktualizace 8. 11. 2013

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

  1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
  2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
  3. modernizovat proces akreditací
  4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Aktualizace 5. 12. 2014

Prezentace z pilotáže kurzu Manikérka a nehtová designérka

Prezentace z pilotáže kurzu Vizážistka

 

Více na www.univ.cz.

Na projektovém webu www.nuv.cz/univ3 můžete v rubrice nazvané „Videoukázky v pilotním ověřování“ shlédnout videa ze zkoušek PO.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content