Search

Projekt „Klidové místnosti“

Velké dík patří naší kolegyni, paní učitelce, Ing. Arch. Hance Koláčkové a třídě oděvářů 3MO, které se zapojily do projektu na realizaci „KLIDOVÉ MÍSTNOSTI“, jako odborná podpora žákyň SZŠ a VOŠ, které si zvolily téma své závěrečné práce „Psychohygiena žáků na středních školách“.

 

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content