Search

Projekt – Výzva 56 – Jazykové kompetence

logolink

Naše škola uspěla v získání grantových prostředků v rámci Výzvy č. 56, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, pro období 1.7. – 31. 12. 2015.

 

Název projektu: Jazykové kompetence

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015

Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců

 

Celkové náklady na klíčové aktivity:  939 463,00 Kč

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízení

 

Šablony klíčových aktivit:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
  3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
  4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

 

Naše škola realizuje:

  • 1× šablona č. 1
  • 3× šablona č. 2
  • 5× šablona č. 4

Díky projektu škola nakoupila 218 nových knih a vytvořila podmínky pro čtenářské dílny, 20 žáků se účastnilo týdenního studijního jazykového pobytu v Augsburgu (Německo), 30 žáků se účastnilo týdenního studijního jazykového pobytu ve Worthingu v Anglii. Tři učitelé absolvovali 14 denní jazykový kurz v Anglii a na Maltě.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content