Search

Projekt – Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji je ukončen a ISŠŽ v současnosti žádné kroužky pro veřejnost nenabízí. 

Od ledna 2021 do listopadu 2023 je škola zapojena do projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji. Realizujeme řadu kroužků, projektových dnů a letních kempů pro žáky naší školy a partnerských základních škol (Benešova ZŠ, ZŠ Touškov, ZŠ Chrást, 14. ZŠ Plzeň). Na některých projektových aktivitách spolupracujeme s pracovišti ZČU a dalšími partnery.  Klíčové aktivity jsou zaměřené na posilování polytechnického vzdělávání, odpovědného environmentálního chování, čtenářské a matematické gramotnosti, rozvíjení podnikavosti žáků, smysluplné a bezpečné využívání ICT.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content