Search

Organizace výuky od 24. 5. 2021

Od pondělí 24. 5. 2021 je umožněna pro všechny žáky osobní účast na vzdělávání za podmínky preventivního antigenního testování prováděného jedenkrát týdně. Testování proběhne ve škole první den osobní účasti žáka na vyučování.

 

Podrobnější informace byly žákům odeslány prostřednictví IS Bakaláři.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content