Search

Projektový den – Móda a umění

Dne 31. 1. 2024 si žáci naší školy mohli vyzkoušet v rámci projektového dne aktivitu, kterou si mohli zvolit podle svých zájmů. Jednalo se o žáky oborů Návrhář oděvů a Oděvnictví.

Někteří se rozhodli pro výlet do Prahy, kde pro ně byla připravena komentovaná prohlídka ve Veletržním paláci. Seznámili se ikonickými díly 19. a počátku 20. století.

Jiná skupina se podívala do UMP muzea na výstavu ART LIVE, poté je čekala komentovaná prohlídka výstavy Petra Brandla ve Valdštejnské jízdárně s workshopem Světlo a stín a návštěvu Prahy ukončili v budově UMP školy, kde byly vystaveny klauzurní práce.

Ve školní dílně na Křimické byl připraven workshop „Návrhářem obuvi na den“.

Nejdříve se žáci seznámili se základními pravidly navrhování obuvi. Pak kreslili a malovali návrhy na papír, podle kterých pak vyráběli 3D model na obuvnickém kopytě. Modely dotvořili malbou akvarelem a výšivkou.

Dvě výstavy v Plzni stihla další skupina. Nejdříve je entomolog Jan Walter zábavnou formou zavedl do světa čmeláků, brouků, motýlů a dalšího hmyzu na výstavě v ZČ muzeu. Mohli si pohladit živé exempláře. Pak se vydali na FUD, kde byly vystaveny klauzurní práce zimního semestru. Prohlédli si práce vysokoškoláků a načerpali inspiraci pro svou další tvorbu.

Na workshopu tvorby moodboardu se žáci seznámili s jednou z variant, jak navrhovat interiér a představit svůj návrh a myšlenky. Žáci vytvořili koláž pomocí výstřižků z časopisů, katalogů a vzorníků potahových látek.

Také oděvní návrhářka a scénografka Andrea Pavlovičová představila našim žákům svou vlastní tvorbu. Vysvětlila principy a požadavky kladené na návrháře v dnešní době a poté si vytvořili tématickou inspirační koláž.

Aranžování na figurínách – přednáška obsahovala výklad o významné módní návrhářce 20. století Madeleine Vionnet. Ve své tvorbě byla charakteristická tím, že látku aranžovala přímo na figurínu. Naši žáci použili tento postup a výsledek posuďte sami na fotografiích.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content