Search

Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016: č. j. MSMT-32531/2015-2

Na základě rozhodnutí MŠMT č. 5178/2017 byly škole zaslány dne 2. 5. 2017 prostředky na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/16 Excelence středních škol 2016 ve výši 3 830,00 Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků (včetně odvodů a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content