Search

Šablony ISSŽIV 2022

Od ledna 2023 do února 2026 je škola zapojena do projektu Šablony ISŠŽIV 2022.
V rámci Operačního programu Jan Amos Komenský bude realizován osobnostně sociální
a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání žáků. Cílem je zvýšit
kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti
pro trh práce s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských
a digitálních dovedností.

 

 

 

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content