Search

Staň se na den tvůrcem evropské politiky

V úterý 21. 10. 2014 se čtyři studenti ze třídy 2PA zúčastnili projektu „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, který probíhal od časných ranních hodin na Krajském úřadě v Plzni. Po rozdělení všech přítomných studentů do dvou skupin  (na ministry zemí EU a europoslance) začalo první sezení a jednání o směrnici, která zněla: Nastavení limitů pro bio paliva a přechod z bio paliv 1. generace na bio paliva 2 . a 3. generace.

Každý za svoji zem přečetl postoj k této směrnici a následoval krátký čas na prodiskutování návrhů a změn. Europoslanci a ministři se sešli a projednávali možné změny, které by mohli být později navrhnuty.

Po přestávce začalo druhé sezení, kde se zástupci států a europoslanci domluvili a rozhodli, jakým směrem se budou ubírat a pro co budou vzhledem ke svým požadavkům hlasovat. Byly podány návrhy předsedovi Euro komise a mohlo začít třetí sezení, kde europoslanci a ministři každý zvlášť odhlasovali své pozměněné  návrhy.  Následovala poslední krátká 5 minutová přestávka, po které se sešli všichni v jednací místnosti, a proběhlo poslední hlasování. Směrnice přijata nebyla, neboť nedošlo k většinové shodě, ale i toto je častá realita v EK.

Na závěr studenti obdrželi diplomy a nejlepší z nich postoupili do celostátního kola, kde vítěz získá zájezd do Bruselu a hmotné ceny.

20141021_090359_1 20141021_090416

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content