Search

Synchronní on-line zasedání školské rady 19. října 2020

Bešťák Luboš přítomen
Duchková Stanislava přítomna
Filípková Jana přítomna
Jindrová Magdalena
Mašek Roman
Šatrová Silvie přítomna
 1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
  1. obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2019/2020,
  2. informace o provozním příspěvku: snížen cca o 10 % oproti roku 2020
  3. implementace distanční výuky do školního řádu proběhne v následujícím období, nyní řešeno pokyny a příkazy ředitelky školy,
  4. 25. 11. 2020 proběhnou volby do školské rady, volby byly vyhlášeny 9. 10. 2020 (informace na webových stránkách školy, na nástěnce ve škole)

  Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0

 2. Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:
  1. školská rada schválila jednomyslně všemi přítomnými výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2019/2020

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content