Search

Techmania Science Center

Poslední červnové dny vybrané třídy naší školy navštívily Techmanii na Borech. Jedná se o poznávání vědy a techniky ve dvou historických halách v nejstarší části Škodovky. Hlavním programem byl nejen film v novém  digitálním 3D planetáriu, ale i práce v laboratořích biologie a chemie. V 3D planetáriu žáci i žákyně měli možnost prozkoumat expozici Vesmír, kterou tvoří 27 interaktivních exponátů, dále strukturu planety Země, fáze Měsíce i prohlédnout si modely raket a raketoplánů. Film nám ukázal oblohu nad Plzní, na jejíž tvorbě se podíleli přímo astronomové Techmanie. Kadeřníci z druhého ročníku shlédli film Země, Měsíc, Slunce. V laboratořích např. biologie, žákyně pracovaly na výzkumu přežití kvasinek. Naučily se používat  mikroskop  pod odborným vedením a vytvořit si vlastní vzorek pro výzkum biologického materiálu. V prostorách Techmanie bylo zajímavé Filmohraní s vodním světem, Entropou i ukázkou Van de Graffova generátoru. Strávený den v Techmanii byl pro všechny velkým přínosem.

Text a foto: Mgr. Daniela Kripnerová

[Best_Wordpress_Gallery id=“27″ gal_title=“Techmania 2015″]

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content